Over de Drempel (2024)

“Over de drempel” is de titel van de aanpak tegen eenzaamheid in de gemeente Leeuwarden. Elk jaar krijgen diverse maatschappelijke en culturele organisaties de kans projecten uit te voeren die gericht zijn op het bestrijden van eenzaamheid. Dit programma valt onder de vlag van LF2028 en maakt tevens deel uit van de nationale aanpak “Eén tegen eenzaamheid” van het ministerie van VWS.

Ik kreeg de opdracht om alle projecten van het jaar 2023/2024 te bezoeken en deze te filmen en te fotograferen. Dit mondde uit in een eindfilm waarin artistiek leider Tamara Schopper in de studio vertelde over alle projecten en zo de verbindende factor was in de video.