Barrahûs – Op weg naar jouw ultieme woonplek (2023)

Het Barrahûs-project is een uniek huisvestingsproject voor de gemeente Leeuwarden. Ik kreeg de opdracht om een documentaireserie te maken over de totstandkoming ervan. Het doel is om toekomstige bewoners te betrekken bij het project en andere gemeenten een inkijkje te geven in waar de Gemeente Leeuwarden mee bezig is.

Het plan is om na verloop van tijd telkens een nieuw deel uit te brengen, en uiteindelijk deze delen te bundelen tot één korte film.

Deel 2:

Tussendoor werkte ik aan een korte uitleg video over het project voor de inschrijvers: